Start Om Timjan Styrelsen Grannsamverkan Länkar Kontakt

StyrelsenOrdförande
Aschur Nikola

Mobil: 073-984 21 25

E-post: aschur.nikola@timjan.net
Kassör
Agnieszka Jablonski

Mobil:070-720 45 78

E-post: agnieszka.jablonski@timjan.net
Sekreterare
Kenneth Lövgren

Mobil: 070-600 80 60

E-post: kenneth.lovgren@timjan.net
Ledamot/VVS-ansvarig
Curt Jarestål

Mobil: 070-528 00 12

E-post:
curt.jarestål@timjan.net

Ledamot
Nükhet Özkanat

Mobil:073-680 59 94

E-post: nukhet.ozkanat@timjan.net

Suppleanter

Stefan Zitoun Mobil: 070-458 85 19
E-post:
stefan.zitoun@timjan.net
Jerome Bandara Mobil: 070-491 82 57
E-post:
jerome.bandara@timjan.net
Vakant