Start Om Timjan Styrelsen Grannsamverkan Länkar Kontakt

Kontakt
Timjans Samfällighetsförening
Timjanvägen 49
145 73  NORSBORG

Org.nr.: 716416-2757
BankGiro: 5293-3801

E-post till Styrelsen
styrelsen@timjan.net

E-post till Revisorerna
revisorerna@timjan.net

E-post till Materialförvaltarna
materialforvaltarna@timjan.net

E-post till Kontaktperson Grannsamverkan
grannsamverkan@timjan.net

Medlemmar som anmält sin e-postadress till styrelse kan nås på följande sätt:

kxx@timjan.net eller txx@timjan.net

k står för Kumminvägen och xx står för gatunummer. 01- 59 ojämna nummer.
t står för Timjanvägen och xx står för gatunummer. 01-69 ojämna nummer